Kok

Van al dat spelen krijgen we honger. En dan hebben we natuurlijk nood aan een gemotiveerde kookploeg. Wil jij graag samen met een team van 4 à 5 personen voor het eten op kamp zorgen? Schrijf je dan zeker in als keukenpiet! Hieronder vind je de taken van een keukenpiet nog eens opgelijst, een uitgebreider overzicht vind je hier:

Kampmenu opstellen in samenspraak met manus en kampleiding

In het begin van het kamp wordt er een kampmenu opgesteld samen met de Manus en de kampleiding. De kookploeg heeft hier uiteraard zeer veel inspraak in maar houdt wel rekening met wat we gekregen hebben van de voedselbank en andere giften en met de vorige en volgende kampen.

Refter klaarzetten (tafels dekken)

Voor elke maaltijd zet de kookploeg de refter klaar. De tafel wordt dus door de kookploeg zelf gedekt.

Koken

Doorheen de dag zijn er vier maaltijden. De kookploeg is er verantwoordelijk dat deze maaltijden tijdig klaar zijn.

Bediening tijdens de maaltijden

Tijdens de maaltijden mogen de jongeren niet rechtstaan van hun stoel. Als ze dus nog een extra schaal eten of drinken willen moeten ze dit vragen aan de kookploeg die dit dan brengt.

Afwas

De jongeren doen de afwas van hun borden, glazen en bestek zelf aan tafel met behulp van wasbakjes die door de kookploeg worden klaargemaakt. De grote potten waar het eten in klaargemaakt is, worden door de keuken afgewassen.

Boodschappen

De kookploeg zorgt ervoor dat alle ingrediënten die nodig zijn voor de maaltijden gehaald worden in de winkel. Dit betekent niet dat je zeker een rijbewijs of auto moet hebben, de manus kan dit ook doen in samenspraak met de keuken en uiteraard is één auto per kamp voldoende voor de boodschappen.

Onderhoud refter en keuken en sanitair

We vragen aan de keukenploeg of zij de keuken en refter af en toe willen borstelen en eventueel dweilen zodat het daar tijdens het kamp toch een beetje proper blijft. Verder vragen we ook of zij de toiletten en douches tijdens het kamp onderhouden. Dit betekent af en toe controleren of alle toiletten nog proper zijn, of er voldoende toiletpapier is, eventueel de douches eens dweilen nadat de jongeren hier hebben gedoucht. Dit is in principe geen groot karwei, zeker als het elke dag even gebeurt.